UDS Maverick (May 2010) - Pixoul
Powered by SmugMug Log In
UDS Maverick Meerkat

UDS Maverick Meerkat

Ubuntu Developer Summit Maverick Meerkat (UDS-M) at Dolce La Hulpe Hotel and Resort, Brussels, Belgium, EU - 10th - 14th May 2010 [cc by-sa 2010 Sean Sosik-Hamor]

BelgiumDolce La HulpeEuropean UnionEventsLa HulpeMaverick MeerkatUDSUDSMUDSMaverickUbuntuUbuntu Developer Summit